Vilkår for bruk

Dette nettstedet (heretter Integrera). Dette gjøres tilgjengelig for deg i den hensikt å informere. Ved å besøke eller bruke dette nettstedet, er du enig i disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene for bruk, skal du ikke bruke nettstedet.

Ansvar

Integrera har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres på av annonsører eller andre tredjeparter på Integrera nettsider og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold.

I den utstrekning det tillates av norsk lov, er Integrera, dets representanter og ansatte ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som skulle oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

Integrera er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av Tjenesten og en hvilken som helst tredjepart.

Du skal holde Integrera skadesløs fra et hvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av Tjenesten.

Immaterielle rettigheter

Integrera har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Integrera og Tjenesten. Integrera immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Integrera.

Krav til bruk

Du skal bruke Tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lov, forskrift og praksis.

Du skal ikke bruke Tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

Suspensjon, utestenging og sletting

Integrera kan midlertidig eller permanent stenge tilgang til Tjenesten. Midlertidig stenging kan eksempelvis skje ved teknisk oppgradering.

Permanent stenging kan eksepelvis skje ved mislighold av betaling for Tjenesten.

Ved mistanke om brudd på disse vilkårene kan Integrera midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan Integrera beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.

Behandling av personopplysninger

Integrera vil behandle personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten og dens innhold. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Integreras personvernerklæring.

Du har selv ansvar for å sørge for at personopplysninger du oppgir i forbindelse med Tjenesten, er korrekte og oppdaterte.

Integrera har ikke kontroll over eller ansvar for praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder. Integrera oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

Endringer

Integrera kan gjøre endringer i disse vilkårene og i Tjenestens innhold og funksjonalitet. Integrera vil varsle om vesentlige endringer.

Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter endringene er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringene. Dersom du ikke godtar endringene i vilkårene, har du ikke rett til å fortsette å bruke Tjenesten.

Tvisteløsning

Eventuelle tvister mellom deg og Integrera skal søkes løst i minnelighet mellom partene.

Brukervilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett er verneting.